Publicaties en Research

Mijn wetenschappelijke activiteiten omvatten:

MEMBERSHIP

 • Lid Bespghan (Belgian Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition) sinds 2015
 • Lid BVK (Belgische vereniging voor Kindergeneeskunde) sinds 2010
 • Lid VVK (Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde) sinds 2017
 • Member of Espghan (European Society of Pediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition) sinds 2017
 • Lid ECCO (European Crohn’s and Colitis Organisation)
 • LOK studiegroep kindergastroenterologie, UZ Gent sinds 2015

PUBLICATIONS

 • Snelders Luna et al; “Minimal Invasive treatment of Wilkie’s Syndrome”.2022
 • Levy E.I., Depoorter L, Peeters E. et al. “Een spugende zuigeling: reflux of koemelkallergie?” Percentiel 2021; 26(4): 6-10.
 • Peeters E, et al. Current practice of gastro-intestinal endoscopy in children in Belgium. BJ Ped 2019, 21(1): 26-29.
 • De Vrieze J, Peeters E et al. From unexplained gastro-intestinal complaints to a nephrologic diagnosis. BJ Ped 2019, 21(1): 30-32.
 • Huysentruyt K., De Schepper J. et al. Practical guidelines for the implementation of screening for under-nutrition in hospitalised children., JPGN, april, 2016.
 • De Vrieze J, Peeters E . From unexplained abdominal complaints to a nephrologic diagnosis. B J Ped 2019, 21 (1): 30-32.
 • Peeters E, De Dooy J et al. “Visceral Leishmaniasis in a Child Infected with the Human Immunodeficiency Virus in a Non-endemic Region”, artikel gepubliceerd in 2010, Journal of Tropical Pediatrics.
 • Peeters E, Van IJperen W, Cras P. “Euthanasia in Belgium and The Netherlands: legally constructed and medically interpreted”. Euro J Med Res (supplement IV). 2007.
 • Van IJperen W, Peeters E et al. “Euthanasie bij dementerende personen in België en Nederland; wat is mogelijk en wat is wenselijk”, Tijdschr. voor Geneeskunde, 65, 14-15, p 660-665, 2009.
 • Peeters E, Van IJperen W et al. “Analysis of the safety and efficacy of diabetic
  ketoacidosis management in a community General Hospital, 2001-2008: A descriptive study.” Scottish Medical Journal, voorjaar 2010.
 • Peeters E, Van IJperen W et al. “Euthanasie bij dementerende personen.” Opiniestuk in Neuronieuws, november 2009.
 •  Peeters E, Van IJperen W et al. “Evaluation of competence when patients with dementia request for euthanasia.”
 • Peeters E, Meeus M, Ramet J et al. “Health Status of Adopted Children from Kazakhstan”. Pediatric Research, Online Journal of the European Academy of Pediatric Societies, november 2010.

OTHER RESEARCH

 • Screening naar ondervoeding op de kinderafdeling, middels STRONGkids tool (currently preparations, start 03/2016)
 • “Audit on treatment protocol of Diabetic Ketoacidosis in a remote paediatric unit”, Dr Gray’s Hospital Elgin (Schotland). Augustus 2008: database opstellen; Januari 2009 – oktober 2009: verwerking gegevens en mondelinge presentatie op congres te Schotland (maart 2009), poster presentatie op BVK (maart 2009), artikel geschreven en ingediend/aanvaard ter publicatie in ‘the Scottish Medical Journal’ (voorjaar 2010).
 • Literatuurstudie “Lack of interest in Pediatrics in Europe”; bestuderen van
  gepubliceerde internationale literatuur, contacten met nationale studentenverenigingen Europa, met VVK en VVK Jongeren, april – mei 2009.
 • “Investigating the impact of Rotavirus vaccination on Rotavirus related hospitalizations and emergency room visits in Belgium – extension phase”; samenstellen database en verzamelen klinische gegevens, oktober – november 2009.
 • “Health status of children adopted from Kazakhstan in Belgium”; Epidemiologische studie naar de gezondheidstoestand van adoptiekinderen uit Kazachstan sinds registratie van de gegevens door Instituut voor Tropische Geneeskunde, december- maart 2010.
 • “Visceral Leishmaniasis in a Child infected with the Human Immunodeficiency Virus in Belgium: Case Report and Review of Literature”; literatuurstudie over HIV en Leishmania, Case Report, gepubliceerd in 2010 in Journal of Tropical Medicine.
 • “Current practice of gastro-intestinal endoscopy in children in Belgium. “Peeters E.(1,2), De Greef E. (1,2), Vandenplas Y. (2)
 • “Proposal for an algorithm for screening for under-nutrition in hospitalized children” Koen Huysentruyt et al. JPGN 2016 ; 63(5) : e86-e91